Bestyrelse for Landsforeningen INOOQAT , valgt på generalforsamlingen 3 dec. 2018

Formand:
Benny Kokholm, Nuuk  

Inooqat(at)gmail.com Mobil: +299 551905

Næstformand:
Viggo Johansen 

Kasserer: 

Karin Pedersen Thorsen, Nuuk

Sekretær: 
Pauline Abelsen, Nuuk      

Bestyrelsesmedlem :

Pia Kielsen , Nuuk

Suppleant:

Lone Kokholm, Nuuk

 

 

INOOQAT

Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland

 

  • INOOQAT er et forum for mennesker med udviklingshæmning og deres familie.
  • INOOQAT har til formål at repræsentere mennesker med udviklingshæmning og deres familier i Grønland
  • INOOQAT arbejder for at udbrede viden og holdninger, der bygger på anerkendelse af mennesker med udviklingshæmning i et mangfoldigt samfund.
  • INOOQAT arbejder for at mennesker med udviklingshæmning og deres familier har samme rettigheder i enhver henseende som andre samfundsborgere i Grønland.
  • INOOQAT  arbejder for at livsbetingelserne for  udviklingshæmmede børn, unge og voksne med  og deres familier til stadighed forbedres.