INOOQAT

Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland

 

  • INOOQAT er et forum for mennesker med udviklingshæmning og deres familie.
  • INOOQAT har til formål at repræsentere mennesker med udviklingshæmning og deres familier i Grønland
  • INOOQAT arbejder for at udbrede viden og holdninger, der bygger på anerkendelse af mennesker med udviklingshæmning i et mangfoldigt samfund.
  • INOOQAT arbejder for at mennesker med udviklingshæmning og deres familier har samme rettigheder i enhver henseende som andre samfundsborgere i Grønland.
  • INOOQAT  arbejder for at livsbetingelserne for børn, unge og voksne med udviklingshæmning og deres familier til stadighed forbedres.